Zavřít
E-mail
Heslo
Zapamatovat přihlášení
Zapomněli jste heslo?
Chcete mít přehled o novinkách a slevách?

Nepřijetí hovoru v angličtině pro samouky online

Existují různé příčiny, proč telefonát Higginse studentovi nemusí být úspěšný. Higgins studentům doporučuje, aby si jeho číslo +420 210 326 103 uložili do svého telefonu. Rozpoznají dobře jeho telefonáty.

Student má obsazeno

Zjistí-li Higgins, že telefon studenta je obsazen jiným hovorem, pak telefonát považuje za neúspěšný. Druhý pokus Higgins udělá po 5 min, třetí pokus po 10 min a čtvrtý po 20 min (vždy od předchozího pokusu).

Přerušení hovoru

Z iniciativy studenta nebo z důvodů v telefonní síti může dojít k tomu, že probíhající hovor je přerušen dříve, než je celý úspěšně dokončen. Higgins tento případ pozná a postupuje analogicky, jako kdyby student měl obsazeno. Výjimkou je přerušení hovoru v jeho závěrečné fázi při rozloučení. Přeruší-li se hovor na samém konci telefonátu, považuje ho Higgins za úspěšný.

Student hovor odmítne

Ze strany studenta je možné přicházející telefonát odmítnout. Zpravidla k tomu slouží tlačítko telefonu pro ukončení hovoru. Toto Higgins také rozpozná a postupuje pak shodně, jako v případě telefonátu na obsazený telefon.

Student je pasivní

Pokud student telefonát nepřijme ani neodmítne, pak Higgins po určité době sám pokus o hovor ukončí. V takovém případě Higgins postupuje stejně, jako by měl student obsazeno. Max. délka vyzvánění zadaná studentem je tedy časovým limitem, do něhož má nejpozději student přijmout hovor od Higginse. Tato doba je studentem zadána na stránce Jak aktivovat.

Student je nedostupný

Má-li student svůj telefon vypnutý nebo je-li mimo dosah telefonní sítě, pak se to Higginsovi jeví obdobně, jako by studentův telefon byl obsazen. Higgins postupuje analogicky, jako v ostatních neúspěšných případech.

Hlasová schránka

Má-li student aktivní hlasovou schránku, pak jsou do ní zpravidla přesměrovány i neúspěšné telefonáty Higginse. Na straně Higginse se to pak jeví jako předčasně ukončené hovory, neboť velikost schrány bývá zpravidla omezena na max. 1 min (hovory s Higginsem trvají 2 až 8 min). Student je  však poněkud obtěžován nutností zbytečně poslouchat či mazat "vzkazy" ve své hlasové schránce.

Výsledky telefonátů

Výsledky všech pokusů o hovor jsou studentům zobrazeny v klienstké sekci na stránce Výsledky kurzu (červeným nebo zeleným symbolem hovoru a jeho časem). Důvody neúspěšnosti ale většinou nelze určít jednoznačně.

Higgins - anglická konverzace po telefonu

 
<<  Textová podpora angličtiny pro samouky online  <<
    >>  Přeplánování výuky angličtiny pro samouky online  >>
 

Mohlo by vás zajímat

Jak to funguje
Vyzkoušejte výuku
+420 210 326 106
(úroveň very easy)
+420 210 326 107
(úroveň easy)
+420 210 326 108
(úroveň medium)
Ceny hovorů odpovídají běžným
telefonátům do pevné telefonní sítě.
Nabídka kurzů
Dárkové poukazy

Kontaktujte nás

Sociální sítě