Zavřít
E-mail
Heslo
Zapamatovat přihlášení
Zapomněli jste heslo?
Chcete mít přehled o novinkách a slevách?

Postup výuky angličtiny pro samouky online

Na straně Higginse s vámi nebudou mluvit živí lidé. Jednotlivé rozhovory sice namluvili rodilí mluvčí, ale výuku zajišťuje hlasový robot. Před Higginsem tedy nemějte vůbec žádné obavy nebo ostych. Vše, co řeknete, uslyšíte jen vy. Logickou výhodou použití robota je také nižší cena kurzů, než kdyby vaši výuku prováděli individuálně živí lektoři. Nevýhodou je, že se však musíte přizpůsobit nevelkému "intelektu" hlasového robota, který není schopen měnit témata telefonátu a povede s vámi jen zdánlivé rozhovory.

Dny kurzu

Higgins vám bude telefonovat ve vámi zadaných dnech. Je na vás, zda si výuku naplánujete na dny po sobě nebo v některé dny výuku přerušíte (např. ve dnech volna či pracovního zaneprázdnění). Má-li být výuka intenzivní, měla by se uskutečnit nejdéle ve 20 dnech. V případě potřeby lze výuku na další dny přeplánovat. Taková změna se projeví až další den.

Denní telefonáty

Higgins vám bude telefonovat 5x denně. Pokud se vám Higgins nedovolá nebo hovor odmítnete, tak se volání bude po 5, 10 a 20 minutách opakovat. Pokud je hovor předčasně přerušen, je rovněž považován za neúspěšný. Volající je vždy Higgins, vašim úkolem je pouze očekávat a přijmout jeho hovory. Higgins vás vždy přivítá, pokyny vám dává a loučí se s vámi anglicky. Rychlost řeči volí přiměřeně úrovni kurzu. Začátečníkům občas napoví i lámanou češtinou. Délka jednoho hovoru je  2 až 8 min.

Pasivní dialog

Každý den obsahuje 2 telefonáty s pasivním dialogem. V průběhu každého se naučíte 1 krátký anglický rozhovor. Nejprve dialog opakovaně posloucháte a pak několikrát po Higginsovi jednotlivé věty opakujete. Úspěšné ukončení pasivního dialogu je podmínkou pro navazující telefonát s aktivním dialogem. Pokud něčemu nerozumíte, pak po ukončení telefonátu použijte textovou podporu (viz dále). Při zcela neúspěšném pokusu o pasivní dialog budou zablokovány navazující telefonáty s aktivním dialogem.

Aktivní dialog

Po úspěšném pasivním dialogu následuje telefonát s aktivním dialogem. V aktivním telefonátu student několikrát odpovídá na otázky Higginse tak, jako by se uskutečnil reálný rozhovor. Resp. Higgins vede dialog se studentkami a se studenty si povídá jeho kolegyně Helen. Aktivní dialogy tvoří těžiště Higginsovy výukové metody. V průběhu aktivního telefonátu NEPOUŽÍVEJTE textovou podporu!

Gramatické cvičení

Každý den je zakončen telefonátem s gramatickým cvičením. V něm se vás Higgins bez přípravy trochu jinak vyptá na stejné věci, o kterých jste s ním ten den mluvili. Občas vám také řekne něco málo navíc, např. o sobě. Potom vás předá své kolegyni Abbey, která vás maličko potrápí a procvičí s vámi nějaký gramatický jev.

Textová podpora

Ke každému dni máte v klientské sekci připraveny tzv. podpůrné texty. Obsahují přepis 2 denních dialogů, slovníček odpovídajících výrazů, výklad související gramatiky a přepis gramatického cvičení Abbey.  Využívání podpůrných textů je zcela dobrovolné. Pilným studentům poslouží jako návod na začátku dne. Jiný je může využívat jen jako pomoc, když něčemu nerozumí. Někdo si ke konci studijního dne provede soukromou rekapitulaci. Podpůrné texty jsou na další den k dispozici od 18:00 předchozího dne. Trvale jsou k dispozici texty ke všem starším dnům. NIKDY ale nepoužívejte podpůrné texty v průběhu telefonátu!

Nahrávky telefonátů

V soukromé části vaší klientské sekce jsou k dispozici nahrávky vašich rozhovorů s Higginsem ve formátu MP3. Ty si můžete buď přehrát přímo z webu nebo si je můžete stáhnout do vašeho počítače a lokálně přehrát. Nahrávky hovorů jsou studentovi k dispozici v Klientské sekci na stránce stav kurzu. Je pouze na vás, zda k poslechu užijete sluchátka nebo reproduktory. Mimo jiné si takto můžete znovu zopakovat pasivní nácvik dialogu.

Klientská sekce

Po celou dobu výuky i po jejím ukončení je studentovi k dispozici klientská sekce. Do ní se student může přihlásit v záhlaví tohoto webu. Student má ve své soukromé části webu k dispozici stránky:
- Stav kurzu
- Parametry kurzu
- Přidělené kurzy
- Údaje studenta


Vaše dotazy k postupu výuky nám můžete poslat na mail

Higgins - anglická konverzace po telefonu

 
<<  Jak aktivovat angličtinu pro samouky online?  <<
        >>  Nabídka angličtiny pro samouky online  >>
 

Mohlo by vás zajímat

Jak to funguje
Vyzkoušejte výuku
+420 210 326 106
(úroveň very easy)
+420 210 326 107
(úroveň easy)
+420 210 326 108
(úroveň medium)
Ceny hovorů odpovídají běžným
telefonátům do pevné telefonní sítě.
Nabídka kurzů
Dárkové poukazy

Kontaktujte nás

Sociální sítě